Сьогодення

Сьогодні факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка – найбільший і провідний центр соціологічної освіти, а також перший і єдиний монодисциплінарний факультет, який готує соціологів в Україні. Він забезпечує повний цикл відтворення соціологічної професії: від підготовки фахівців для ринку праці (бакалаврів і магістрів) до формування кадрів, які просувають науку й суспільство вперед, а також готують майбутніх фахівців (кандидати й доктори наук). Для цього на факультеті створена широка інфраструктура: читальний зал спеціалізованої літератури, комп’ютерний клас для проведення лабораторних занять, наукові фахові журнали, щорічні міжнародні конференції, аспірантура й докторантура, спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських та докторських дисертацій, науково-дослідна група, регулярні наукові та навчально-методичні семінари, студентські періодичні видання. На факультеті регулярно з лекціями виступають провідні соціологи світу.

Відповідно до ліцензованого обсягу, факультет соціології може щороку набирати до бакалаврату 125 студентів, з яких 66 мають змогу навчатися державним коштом. Магістратура на факультеті також є найбільшою соціологічною магістратурою України: зі 100 ліцензованих місць 40 осіб мають змогу навчатися за державним замовленням. Із 2015 року навчання на бакалавраті й магістратурі здійснюватиметься за новими міждисциплінарними спеціалізаціями, зорієнтованими на найбільш актуальні запити ринку праці, потреби держави та громадянського суспільства.

Про високий рівень професійної підготовки, яка забезпечується факультетом, свідчить те, що його випускники щороку успішно продовжують навчання на магістерських та докторських програмах університетів Європейського Союзу та Північної Америки, а студенти регулярно здобувають перемоги на всеукраїнських студентських конкурсах. Багатьох студентів ще в період навчання в магістратурі запрошують експертами в телепрограми та аналітичні періодичні видання.

Зараз на факультеті навчаються понад 350 студентів з усіх регіонів України, а також із Європейського Союзу та Близького Сходу. Невеликий розмір факультету дозволяє підтримувати високий професійний рівень викладацького складу та високий попит на випускників серед роботодавців. Попри невелику чисельність, студенти факультету вирізняються високим рівнем лідерських здібностей та ініціативності. Лише за останні кілька років на цьому найменшому факультеті Київського університету було започатковано університетське телебачення Ш-ТБ і два студентських громадських видання: факультетську газету «Red Hot Chili SPENCER», яка публікується в електронному форматі, та всеукраїнський часопис «СВОЄ», який видається в паперовому та електронному форматах. Ці та інші ініціативи можливі завдяки демократичному внутрішньому життю факультету, яке відкриває широкі можливості для розвитку лідерських здібностей, що надзвичайно важливі для професійної діяльності майбутніх соціологів.