дискурс

2011.01.002. ШЕФЕР Х. МИКРОФИЗИКА ПРАКТИКИ - ИНСТАНЦИИ ДИСКУРСИВНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПО МИШЕЛЮ ФУКО. SCHÄFER H. EINE MIKROPHYSIK DER PRAXIS - INSTANZEN DISKURSIVER STABILITÄT UND INSTABILITÄT IM ANSCHLUSS AN MICHEL FOUCAULT // DISKURSIVER WAN

Методологія системного підходу та наукових досліджень (дослідницькі та інноваційні процеси в державній службі): Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.

Subscribe to RSS - дискурс