культура [uk:taxonomy:term:140:name]

Соціокультурна детермінація соціологічного пізнання: до питання про гносеологічну специфіку категорій «культура» та «субкультура»

Сторінки

Subscribe to RSS - культура [uk:taxonomy:term:140:name]