соціальна дія

Пізнавальні стратегії соціологічного дослідження взаємообумовленості гендерної ідентичності і діяльнісного потенціалу людини

Социальные технологии: Актуальные вопросы теории и практики. Международный Межвузовский сборник научных работ / Редкол.: О.Л.Скидин (главный редактор) и др. Вып.29

Subscribe to RSS - соціальна дія