Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. 5/2014

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. -Вип.5.- с.

Представлено результати теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок із соціології. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників сфери державного та соціального управління.

Зміст


СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ
Лейн Д. (Кембридж, В.Британія)
Пояснення трансформації від державного соціалізму
Сальнікова С. (Луцьк)
«Позитивна» трансформація чи тенденція невизначеності: порівняльний аналіз українського суспільства в європейському контексті
Уестон К. (Варшава, Польща)
Перехід від шахської до шиїтської теократії і піднесення пасдарану як політичного, військового та економічного інституту

СОЦІОСТРУКТУРНІ ПРОЦЕСИ
Локтєва І. (Київ)
Концептуалізація та досвід вимірювання соціального відторгнення
Новікова Л. (Київ)
Соціоструктурна диференціація ціннісних орієнтацій студентів університету
Орешета Ю. (Київ)
Основні характеристики професійної ідентичності майбутніх фахівців з соціальної роботи

КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ І СМИСЛОВІ СТРУКТУРИ
Кліменкова А. (Київ)
Комерційна реклама: вплив на споживача через формування суб’єктивної реальності
Тодорова О. (Київ)
Комунікативний аспект інноваційного і традиційного PR-інструментарію
Фітісова A. (Київ), Дейнека A. (Київ)
Факультетські кафедри в уявленнях студентів: спроба феноменологічного аналізу значимих смислових структур в царині освіти
Стрельник О. (Полтава)
Материнство як практики турботи: концептуальні аспекти аналізу

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДАНИХ
Сидоров М. (Київ), Ходаківська Ю. (Київ)
Застосування параданих для аналізу невідповідей (на прикладі ESS)

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ
Куценко О. (Київ)
Соціальні класи: соціологічні інтерпретації і підходи до вивчення

ПЕРЕКЛАДИ
Гелбінг Д. (Цюріх, Швейцарія)
Плюралістичний підхід до моделюванння складних систем

РЕЦЕНЗІЇ
Мельніков A. (Луганськ)
Новий внесок у розвиток екзистенціальної соціології

Рекомендовано до друку:
Вченою радою факультету соціології 22.05. 2014, протокол № 10 після попередньої процедури анонімного рецензування