Соціологічні теорії міста та урбанізації

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2017

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"

Курс

2

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)