Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2017

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Прикладні соціологічні дослідження"

Курс

3

Семестр

6

Робоча навчальна програма (українською)

Самостійна робота студентів