Соціологічний вимір громадянського суспільства

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2017

Лектор

Семінаристи

Спеціальність

соціологія

Блок

БСТ: "Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях"

Курс

1

Семестр

2

Робоча навчальна програма (українською)

Самостійна робота студентів