Соціологія соціальної роботи

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2017

Лектор

Семінаристи

Спеціальність

соціологія

Блок

МС: Cоціологія соціально-культурної сфери

Курс

6

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)

Робоча програма