Теорія ймовірностей та математична статистика в соціології