Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2017

Лектор

Курс

4

Семестр

7

Робоча програма українською

Materials