Виробнича практики з обробки та аналізу соціологічної інформації

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2017

Лектор

Спеціальність

соціологія

Курс

4

Семестр

7

Робоча навчальна програма (українською)

Матеріали