Магістратура. ОП "Соціальні технології"

Програма презентує унікальне поєднання теоретичних і прикладних дисциплін, орієнтованих на оволодіння інноваційними технологіями в різних сферах суспільства. Представлені у програмі соціальні технології спрямовані на підвищення ефективності управління людськими ресурсами, маркетингу, корпоративного управління, соціальної політики, розробки стратегії, розв’язання конфліктів, здійснення внутрішніх і зовнішніх комунікацій, а також реалізації проектів у сфері бізнесу, політики, соціального управління. 

Блоки за вибором

 

5
5 Actual Problems of Current Sociology Бабенко С. С.
2016
5 Actual Problems of Current Sociology Цимбал Т. В.
2016
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) Бабенко С. С.
2017
5 Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток) Цимбал Т. В.
2017
5 Social Network Analysis Савельєв Ю. Б.
2017
5 Дослідницькі парадигми в соціальних науках Соболевська М. О.
2017
5 Методи аналізу нечислових даних в соціології Савельєв Ю. Б.
2017
5 Методологія дослідження соціальних нерівностей Куценко О. Д.
2017
5 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності Цимбалюк Н. М.
2017
5 Моделювання та прогнозування соціальних процесів Сидоров М. В.
2017
5 Новітні методи аналізу даних в соціології Горбачик А. П.
2017
5 Практика з соціальних досліджень Петренко-Лисак А. О.
2017
5 Професійна та корпоративна етика Цимбалюк Н. М.
2017
5 Соціологія нової Європи Ковтуненко Е. С.
2017
5 Сучасні соціологічні методи маркетингових досліджень Ковтуненко Е. С.
2017
5 Теорія соціальних технологій Судаков В. І.
2017
5 Технології підготовки текстів Малес Л. В.
2017
6
6 Виробнича практика Боровський О. О.
2017
6 Дизайн дослідження Савельєв Ю. Б.
2017
6 Технології ділового спілкування
2017
МСТ: "Технології комунікацій і політичної сфери"
6 Соціальні технології PR та іміджмейкінгу Петренко-Лисак А. О.
2017
6 Соціальні технології в громадському секторі Фостер (Камінська) Л. Ф.
2017
6 Соціальні технології в політиці Куценко О. Д.
2017
6 Соціальні технології в політиці Боровський О. О.
2017
6 Соціальні технології в рекламі Юзва Л. Л.
2017
6 Соціальні технології в рекламі Набруско І. Ю.
2017
6 Соціальні технології в рекламі Чудовська І. А.
2017
МСТ: "Технології економічної сфери: менеджмент і маркетинг"
6 Соціальні технології в бізнесі Чудовська І. А.
2017
6 Соціальні технології в бізнесі Набруско І. Ю.
2017
6 Соціальні технології в соціальній політиці Жуков В. І.
2017
6 Соціальні технології маркетингу Набруско І. Ю.
2017
6 Соціальні технології управління та адміністрування Туленков М. В.
2017
6 Соціальні технології управління та адміністрування Мазурик О. В.
2017
6 Соціальні технології управління та адміністрування Боровський О. О.
2017

Загальна характеристика освітньої програми

Спеціальність 054 «Соціологія»
Освітня програма «Соціальні технології»
Тип освітньої програми:  освітньо-наукова
Отримуваний ступінь: «магістр соціології»
Кількість навчальних семестрів:     4
Обсяг програми в кредитах ECTS:    120
Мова навчання: українська, англійська