Міжнародна конференція «Проблеми розвитку соціологічної теорії» | 18-19 квітня 2019 року | РЕЄСТРУЙСЯ!

18-19 квітня 2019 року на факультеті соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться ХVІ Міжнародна науково-практична конференція: 

«Проблеми розвитку соціологічної теорії. Спільноти: суспільна уява і практики конструювання».

Конференція присвячена сторіччю заснування першої професійної соціологічної установи України - Українського соціологічного інституту (УСІ). Важливим напрямком роботи УСІ було «громадознавство», що стало плідною спробою закласти у вітчизняній соціальній теорії традицію вивчення спонтанної самоорганізації локальних спільнот. 

Запрошуємо науковців, викладачів, студентів аспірантури подавати заявки на виступи за тематичними напрямами конференції!

ЗАДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ

https://goo.gl/forms/s5H0EbkUW0AXEBz63

Дедлайн подачі заявок: 8 квітня

Участь у конференції передбачає сплату організаційного внеску: 

 • 250 грн для учасників з України 
 • 20 євро для іноземних учасників (за поточним курсом у гривні); 
 • 200 грн для дійсних членів САУ (хто має сплачені членські внески); 
 • 150 грн для аспірантів і студентів;
 • модератори тематичних напрямків можуть сплачувати оргвнесок за власним бажанням.

Номер банківської карти для переказу оргвнеску: 

4149 4390 0621 3940 (Дейнека Артемій)

 

Tематичні секції конференції:

 1. Соціологічні концептуалізації соціальних спільнот, груп та мереж: від класичних традицій до сучасності

Модератор:  Степаненко В.П. (д.соц.н., ст.н.співр) - Інститут соціології НАН України

           Мета – обговорити теоретичні проблеми соціологічного розуміння, методологій опису та аналізу соціальних спільнот, груп та мереж в їх трансформації. Тематичні питання: Класичні теорії та сучасні соціологічні концептуалізації суспільних груп та об’єднань (трансформація дихотомії Gemeinschaft-Gesellschaft, «органічної» та «механічної» солідарності та інше). Постмодерний  занепад соціальної спільноти? (З.Бауман, Р.Патнем та інші). Уявні та реальні, формальні та неформальні спільноти: суспільна уява, дискурси та практики конструювання. Особисте–локальне – глобальне в ідентифікаційних практиках сучасної соціально групової належності. Соціальні фактори та мотиви сучасних соціально інтегративних та солідаристських трендів: цінності чи ідентичності? Спільноти і суспільна згуртованість: глобальні тренди та український соціальний досвід.

 1. Епістемологічні характеристики концепцій соціальних спільнот в ситуації мультипарадигмальності теоретичної соціології

Модератор:  Судаков В.І. (д.соц.н., проф.) – КНУ ім.Т.Шевченка

Пізнавальний потенціал категорії "соціальна спільнота" в умовах новітніх суспільних трансформацій. Концептуальні інтерпретації дилеми "суспільство-спільнота" в теоретичній соціології ХХ та ХХІ ст. Типологічні відмінності та взаємозв'язок  концепцій міських та сільських cоціальних спільнот. Теоретичний аналіз шляхів посилення самоорганізаційного потенціалу територіальних спільнот в умовах децентралізації  державного управління.

 

 1. Соціальні спільноти: межі та мережі приналежності, вірувань, взаємності  

            Модератор:  Куценко О.Д. (д.соц.н., проф.) – КНУ ім.Т.Шевченка

Спільноти друзів, сусідів, партнерів, побратимів, ковокерів, віртуальні спільноти «френдів» та ін. - Чи руйнують ці спільноти традиційні класові, статусні, етнічні, гендерні та інші соціальні бар’єри? Чи, навпаки, продукують більш фрагментований та мульти-інкапсульований соціальний простір?  Що об’єднує людей в спільноти? Чи спроможні спільноти розширювати межі індивідуальних можливостей і свобод?

 1. Цінності сучасних соціумів: консенсус vs. диссенсус соціокультурних спільнот

Модератори: Ручка А.О. (д.філос.н., проф.), Костенко Н.В. (д.соц.н.,  проф.) – Інститут соціології НАН України

Сучасний аксіологічний дискурс зберігає наслідувану від класики диференціацію поглядів на природу й визначення  цінностей. Без однозначного розв'язку залишається питання про взаємозв'язок дискурсивного й регулятивного контекстів їх присутності. Чи втілені  цінності в культурі, соціальних структурах або ж у поведінці індивідів. Та й у якому ступені взагалі сумісні ці контексти, чи можуть вони бути погодженими й неруйнівними, інвестуватися в стабілізуючий суспільний ресурс або вести до соціальних зрушень. Несумісність і розбіжності ціннісних преференцій соціокультурних спільнот українського суспільства, що емпірично фіксується, у тому числі й за регіональним критерієм, має відомі історико-культурні й структурні обґрунтування, а також піддані впливу поточних подій і неврівноважених суспільних станів. Якими ж є проекції майбутніх ціннісних рухів та змін?

 1. «Нові» суспільні  рухи та нові види соціальних спільнот як форм громадянської  активності

             Модератор:  Фостер Л.Ф. (к.соц.н., доц.) - КНУ ім.Т.Шевченка

Самоорганізація,  студентське співтовариство, волонтерська  активність,  міські рухи,  міські низові ініціативи, феномени сквотингу, краудфандингу тощо. Якими є ці нові форми громадянської активності в Україні, хто є їх носіями, які соціальні ефекти їх діяльності? Їх діяльність – це компенсація «провалів» держави? Які відповідальності віддати державі, а які залишити громадянському суспільству?

 1. Процеси iнтеграцiї та дезiнтеграцiї територiальних спiльнот

Модератори: Мурадян О.С. (к.соц.н., доц.), Дублiкаш Т.М. (к.соц.н., доц.) – ХНУ ім.В. Каразіна

Фактори, що сприяють посиленню iнтеграцiйних або дезiнтеграцiйних тенденцiй у територiальних спiльнотах. Розглядаючи певнi регioни у порiвняльнiй та iсторичнiй перспективi, спробуємо визначити специфiку реакцiї різних територiальних спiльнот на виклики часу.

 1. Моніторинг та оцінювання в розвитку територіальних громад, соціальних програм і проектів

Модератор:  Мазурик О.В.  (д.соц.н., доц.) - КНУ ім.Т.Шевченка     

           Теоретико-методологічні засади та практики застосування технологій моніторингу та оцінювання в забезпеченні ефективності соціальних програм і проектів, підтримці розвитку територіальних громад. До обговорення будуть залучені фахівці з оцінювання, у тому числі з Польщі, Молдови, Росії, Вірменії.

 1. Соціальні спільноти у сфері праці: економіко-соціологічний вимір

Модератори: Петрушина Т.О. (д. соц. н., ст. наук. співр.), Арсеєнко А.Г. (к. істор. н., ст. наук. співр.) – Інститут соціології НАН України

Трудовий колектив, профспілка, робітничий клас, пролетаріат, саларіат, кібертаріат, прекаріат тощо. Трансформація соціальних спільнот у сфері праці за умов неолібералізму. Суперечність теорій та емпіричних даних щодо зникнення робітничого класу за умов постіндустріального суспільства. Зміни ролі трудового колективу за умов «індивідуалізованого суспільства». Сучасні теорії і практики колективно-договірного регулювання трудових відносин. Профспілки як форма інституціоналізації соціальних інтересів найманих працівників. Перспективи соціальних спільнот у сфері праці в контексті сучасної глобалізації праці і капіталу.

 1. Емпіричні дослідження соціальних спільнот: методологія та методи

Модератори: Сидоров М.В-С. (к.фіз-мат.наук доц.,), Олійник О.В. (к.соц.н., доц.), Ковальська Є.В. – КНУ ім.Т.Шевченка

Сучасні проблеми та методи емпіричних досліджень соціальних спільнот, способи вирішення методологічних проблем та їх результати.

 1. Круглий стіл: «Формування системи соціальних послуг в Україні: тенденції змін для нових місцевих громад»

Модератор: Іванкова-Стецюк О.Б. (д.соц.н., пров.н.співр.) – Інститут народознавства НАН України

Питання для обговорення: оцінювання якості соціальних послуг: виклики для нових місцевих громад в Україні; соціально-правові аспекти регулювання системи соціальних послуг в українських місцевих громадах; підготовка умов для оцінювання соціальних послуг в місцевих громадах.

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

За результатами конференції всі учасники отримають збірник матеріалів і сертифікат.

Інформуємо про можливість друку статей у фахових виданнях факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка та Інституту соціології НАН України, таких як: