Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. 4/2013

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2013. -Вип.4.-97 с.

Представлено результати теоретичних і емпіричних досліджень, методологічних розробок із соціології. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників сфери державного та соціального управління.

Зміст

ДИСКУСІЙНА ТРИБУНА
Головаха Є.
Соціологія між художнім вимислом та науковим знанням
5
СУСПІЛЬСТВА НОВОЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ: СОЦІОЛОГІЧНІ ПОРІВНЯННЯ
Савельєв Ю.
Участь і політичні режими в сучасній Європі: порівняння країн "нової східної Європи" зі "старими" та "недавніми" країнами-членами ЄС
9
Миронович Д., Решетняк О., Сальникова С.
Релігійний капітал і релігійна участь в країнах нової східної Європи
16
СТРУКТУРНІ ВИМІРИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ
Демків О.
Соціальний капітал та ренто орієнтовані соціальні мережі в умовах державного монополізму
28
Олейнікова О.
Стратегії життєвого шляху і трудова міграція: українці в Італії та Польщі
34
Таранова К.
Соціокультурні мільо в класовій структурі українського суспільства
41
Шестаковський О.
Гендерна нерівність на ринку праці України: структурні передумови і тривкі стереотипи
49
Бурейчак Т., Марценюк Т., Хуткий Д.
Ґендерна (не-)рівність на ринку праці в АР Крим: індикатори, оцінки та інтерпретації
53
Стрельник Е.
Коммодифікація материнства (на прикладі ринку допоміжних репродуктивних технологій)
59
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ
Рєзаєв А., Сендстром Г.
Соціологія в Канаді як наукова та академічна дисципліна
63
Дейнека А.
Проблематика смислу та смислотворення в контексті соціологічних теорій Нікласа Лумана та Ентоні Гіденса
69
Шелухін В.
Раціональність у добу пізнього Модерну: до розвитку методологічної основи розуміння онтології множинності
75
Мазурик О.
Суспільні функції та можливості соціального аудиту
79
СОЦІОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ
Куценко О., Берлянд Л., Горбачик А.
Агентно-культурна модель радикалізації середовищ мусульманських мігрантів
84
Даниленко О.А.
Життєвий світ та соціокультурні ідентичності інженерів-мігрантів із пострадянських країн в Німеччині (постановка проблеми)
87
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Супруненко О.
Соціально-мережевий аналіз: методи й застосування (нотатки з Міжнародної літньої школи у Санкт-Петербурзі)
91
Атаманенко І.
Інформатизація європейських суспільств: соціальний виклик
91
Савельєв Ю.
Про тенденції в соціальних дослідженнях: спостереження за діяльністю Лабораторії порівняльних соціальних досліджень НДУ-ВШЕ
93
Інформація для авторів, рецензентів і читачів 95

Адреса редколегії 03680, Київ-68 0, просп. Глушкова, 4д, кім. 501, 504;
(38044) 521 33 40
E-mail: journal_soc_knu@ukr.net

Затверджено Вченою радою факультету соціології
22.05.2013 (протокол № 10)