Бібліотека


Показано 51 - 100 з 14000
Ritschard, G., & Studer, M. (Eds.). Sequence Analysis and Related Approaches. Life Course Research and Social Policies.- : Springer, 2018. - 298 с.
Stockemer, D. Quantitative Methods for the Social Sciences.- : Springer, 2019. - 181 с.
Mark Addis, Peter C. R. Lane, Peter D. Sozou, Fernand Gobet (Eds) Scientific Discovery in the Social Sciences.- : Springer, 2019. - 192 с.
Sikström, S., & Garcia, D. (Eds.) Statistical Semantics. Methods and Applications.- : Springer, 2020. - 262 с.
Jaap Bos Research Ethics for Students in the Social Sciences.- : Springer, 2020. - 287 с.
Jungherr, A. Analyzing Political Communication with Digital Trace Data. Contributions to Political Science.- : Springer, 2015. - 220 с.
Wiedemann, G. Text Mining for Qualitative Data Analysis in the Social Sciences.- : Springer, 2016. - 294 с.
Gideon, L. (Ed.) Handbook of Survey Methodology for the Social Sciences..- : Springer, 2012. - 520 с.
Mario Callegaro, Katja Lozar Manfreda and Vasja Vehovar Web Survey Methodology.- London: SAGE Publications Inc, 2015. - 345 с.
Heppenstall Alison J., Crooks Andrew T., See Linda M., Batty Michael (Ed) Agent-Based Models of Geographical Systems.- : Springer, 2012. - 759 с.
Creswell John W. Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches. 3rd ed..- : Sage, 2013. - 472 с.
Lonna Rae Atkeson And R. Michael Alvarez (Edited By) The Oxford Handbook of Polling and Survey Methods.- : Oxford University Press, 2018. - 673 с.
Лебедев А Windows 7 и Office 2010.- СПб: Питер, 2010. - 299 с.
Стоцкий Ю., Васильев А., Телина И. Office 2010. Самоучитель.- Спб: Питер, 2011. - 432 с.
Flaminio Squazzoni Agent-based computational sociology.- : Wiley, 2012. - 248 с.
Peter Hedström, Peter Bearman The Oxford Handbook of Analytical Sociology.- : Oxford University Press, 2009. - 795 с.
Auspurg, K; Hinz, T Factorial Survey Experiments.- Thousand Oaks: Sage. Series: Quantitative Applications in the Social Sciences, 2015. - 175 143 с.
Сурмин Ю.П., Бидзюра И.П. Учебник для ученого. Методология и логика научного исследования: учебник.- Киев: ДП "Прінт сервіс", 2014. - 848 с.
Сурмин Ю.П., Бидзюра И.П. Аналитическая деятельность: теория, методы, инструменты : учеб. для студентов вузов.- Киев: Освита Украины, 2012. - 494 с.
Сурмін Ю.П., Бідзюра І.П. Соціологія управління: підручник.- Київ: Освіта України, 2012. - 688 с.
Сурмин Ю.П., Бидзюра И.П. Социология: методология и концептуалистика современных исследований : учеб. для студентов вузов.- Киев: Освита Украины, 2012. - 555 с.
Гантінґтон С. Політичний порядок у мінливих суспільствах.- Київ: Наш формат, 2020. - 448 с.
Рахманов О. Топ-менеджери великого бізнесу в Україні : соціологічний портрет.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2014. - 116 с.
(ред.) Лепський М.А. Нариси розвитку соціологічної думки у Нижній Наддніпрянщині (1860-1917 рр., 1970-1990 рр. ХХ ст.).- Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018. - 262 с.
Соболевська М. Рефлексивні процеси в сучасній теоретичній соціології: навчальний посібник.- Київ: Міленіум, 2020. - 108 с.
(ред.) Райт Е.О. Підходи до класового аналізу: колективна монографія.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. - 287 с.
(ред.) Ворона В. Академічна соціологія в Україні (1918-2018). У 2-х томах. Том 2. Спогади інтерв'ю статті..- Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. - 345 с.
(ред.) Ворона В. Академічна соціологія в Україні (1918-2018). У 2-х томах. Том 1. Історія становлення та розвитку. .- Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. - 526 с.
Мудрак Л. Володимир Нудельман. Несправедливість простору..- Київ: Артбук, 2015. - 159 с.
Кеннан Варнеке Г. Донька холодної війни.- Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2019. - 320 с.
Мастицкий С. Э. Анализ временных рядов с помощью R.- : , 2020. - с.
MacCannell D. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class.- Berkley - Los Angeles - California: University of California Press, 1999. - 231 с.
Dr. Abd Al-Karim Ash-Sheha Femeile în Islam şi combaterea unor concepţii generale greşite despre acestea.- : , 2013. - с.
Фукуяма Ф. Пoлiтичний пopядoк i пoлiтичний зaнeпaд. Вiд пpoмиcлoвoї peвoлюцiї дo глoбaлiзaцiї дeмoкpaтiї.- Київ: Наш формат, 2019. - 608 с.
Урри Дж. Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия.- Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. - 336 с.
Полторак В.А. Социология общественного мнения: Учебное пособие.- Киев - Днепропетровск: Арт-пресс, 2000. - 264 с.
Полторак В.А. Социология общественного мнения: Учебное пособие.- Киев - Днепропетровск: Арт-пресс, 2000. - 264 с.
Гавриленко І.М. Громадянське суспільство: монографія.- Львів: Новий світ - 2000, 2018. - с.
Норт Д. Волліс Дж. Вайнґест Б. Насильство та суспільні порядки. Основні чинники, які вплинули на хід історії.- Київ: Наш формат, 2017. - 352 с.
Маффесолі М. Час племен. Занепад індивідуалізму у постмодерному суспільстві.- Київ: Києво-Могилянська академія, 2018. - 264 с.
(ред. Головаха Є.І., Стегній О.Г.) Соціологічна культура. Матеріали міжнародних соціологічних читань пам'яті Н.В. Паніної.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2011. - 172 с.
Сусська О.О. Персоніфікація інформаційного обміну.- Київ: Логос, 2013. - 256 с.
(ред. Гжибек А.) Жінки в добу змін, 1989-2009: Польща, Чеська республіка, Словаччина, Східна Німеччина та Україна.- Київ: , 2012. - 128 с.
(за ред. Г. Ярманової) ЛГБТ-сім'ї в Україні: соціальні практики та законодавче регулювання.- Київ: ГО "Інсайт", 2012. - 100 с.
(журнал) Коло. Книгознавчий часопис..- : , 2014. - 11 с.
(упор.) Шульга М.О., Етенко Л.В. Філософсько-соціологічне кредо Тарасенка Валентина Івановича.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. - 416 с.
Пилипенко В. Привалов Ю. Метатеоретизування в соціології: витоки та ґенеза.- Київ-Львів: Простір-М, 2019. - 104 с.
A. Alexander Beaujean Latent Variable Modeling Using R. A Step-by-Step Guide.- : Taylor & Francis, 2014. - 205 с.
Klaus Krippendorff Content analysis: an introduction to its methodology. 2nd. ed..- : Sage Publications, 2004. - 412 с.
(брошура) Комплекс заходів HeForShe для вищих навчальних закладів.- : HeForShe, . - 13 с.

Сторінки