Бібліотека


Показано 101 - 150 з 13979
Мангайм К. Ідеологія та утопія.- Київ: Дух і літера, 2008. - 370 с.
Денисенко В. М. Остапець І. Ю. Привалов Ю. О. Свобода як цивілізаційний принцип. Книга 2.- Київ-Львів: Ліга-Прес, 2017. - 492 с.
Денисенко В. М. Остапець І. Ю. Привалов Ю. О. Свобода як цивілізаційний принцип. Книга 1.- Київ-Львів: Ліга-Прес, 2016. - 232 с.
(ред. Головаха Є. І., Стегній О. Г.) Сучасне та майбутнє в глобальних і локальних проекціях.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. - 187 с.
(ред. Головаха Є. І., Стегній О. Г.) Сучасне та майбутнє в глобальних і локальних проекціях.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. - 187 с.
(ред. Головаха Є. І., Стегній О. Г.) Постсоціалістичні суспільства: різноманіття соціальних змін.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2014. - 213 с.
(збірник наукових праць) Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства.- Київ: ТОВ "АРТ КНИГА", 2015. - 335 с.
(збірник наукових праць) Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства.- Київ: ТОВ "АРТ КНИГА", 2015. - 335 с.
(збірник наукових праць) Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства.- Київ: ТОВ "АРТ КНИГА", 2015. - 335 с.
Deborah L. Bandalos Measurement Theory and Applications for the Social Sciences.- NY, London: The Guilford Press, 2018. - 661 с.
Саєнко Ю. Вступ до соціального аналізу: монографія.- Львів: Ліга-Прес, 2016. - 362 с.
Симончук О. Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. - 416 с.
(звіт) Звіт національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами. Грудень 2018 р..- Київ: , 2018. - 67 с.
Мельниченко А.А. Кутуєв П.В. Хом'як А.О. (укладачі) Великі війни, великі трансформації 1918-2018: конфлікти та мир у XX та XXI сторіччях. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції з соціології.- Київ: , 2018. - 276 с.
Злобіна О. Г. (ред.) Загрози людському потенціалу України: соціальні аспекти.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. - 70 с.
Шульга М. Збій соціальної матриці: монографія.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. - 284 с.
Макиавелли Н. Государь.- СПб: Азбука, 2015. - 512 с.
Ферґюсон Н. Цивілізація: Як Захід став успішним.- Київ: Наш формат, 2017. - 488 с.
Тейлор Ч. Секулярна доба. Книга перша..- Київ: Дух і літера, 2013. - 664 с.
Арендт Х. Люди за темних часів.- Київ: Ніка-Центр, 2008. - 320 с.
Свендсен Л. Філософія свободи.- Київ: Ніка-Центр, 2016. - 336 с.
Пітер ван Іванген Нарис про свободу волі.- Київ: Дух і літера, 2016. - 344 с.
Чалдині Р. Психологія впливу.- Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 368 с.
Сапелкіна О. В. Чепурко Г. І. Емпірична соціологія: курс лекцій.- Львів: Простір-М, 2018. - 268 с.
Ґушул М. Рожнівчани сміються: бувальщини, гумористичні оповідки, анекдоти, гуморески.- Київ: Український пріоритет, 2015. - 240 с.
Королько В. Г. Некрасова О. В. Зв'язки з громадськістю: наукові основи, методика, практика (підручник).- Київ: Києво-Могилянська академія, 2009. - 831 с.
Макеєв С. О. Соціологія: навчальний посібник (3 видання).- Київ: Знання, 2005. - 455 с.
Городняненко В. Г. (ред.) Соціологія.- Київ: Академія, 2005. - 560 с.
Городняненко В. Г. (ред.) Соціологія: посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ: Академія, 1999. - 384 с.
Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. Розділ 4: Організація і проведення конкретно-соціологічних досліджень.- Львів: Кальварія, 2004. - 544 с.
Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. Розділ 3: Сфери життєдіяльності соціальних суб'єктів.- Львів: Кальварія, 2004. - 408 с.
Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. Розділ 2: Суб'єкти суспільного життя.- Львів: Кальварія, 2004. - 296 с.
Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. Розділ 1: Загальна теорія та історія соціології.- Львів: Кальварія, 2004. - 176 с.
Чудовська І. Соціологія реклами: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти.- Київ: Каравела, 2019. - 192 с.
Sager M. Everyday Clandestinity: Experiences on the Margins of Citizenship and Migration Policies.- Lund: Lund University, 2011. - 260 с.
(звіт) Долаючи перешкоди: становище ЛГБТ в Україні у 2018 році.- Київ: Центр "Наш світ", 2019. - 68 с.
(журнал) "Я" №44 Гендер і діти.- : , 2018. - с.
Hyoetyniemi Heikki Multivariate regression. Techniques and tools.- Helsinki: Helsinki University of Technology Control Engineering Laboratory, 2001. - 217 с.
Дукач Юлія та ін. Моніторинг і оцінювання: Заради чого? Яким чином? З яким результатом?.- Київ: , 2018. - с.
Савельєв Ю. Б. Соціальне включення як вимір модернізації європейських суспільств (дисертація).- Київ: , 2018. - 393 с.
Мельников А. С. Генеза та розвиток екзистенціальної соціології як новітньої парадигми соціологічного теоретизування (автореферат).- Київ: , 2019. - 36 с.
Куценко О. Д. (ред.) Проблеми розвитку соціологічної теорії: наукова спадщина академіка Т. І. Заславської та її роль в соціологічному розумінні суспільства (матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю).- Київ: , 2014. - с.
Куценко О. Д. (ред.) Регіони України: що нас роз'єднує та що об'єднує? Погляди соціологів (матеріали круглого столу).- Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка, 4014. - 43 с.
Gorbacyk A. Kutsenko O. (ed.) VIII International Conference of students, postgraduate students and young scientists "Sociology and Contemporary Social Changes" (November 12-13, 2015).- Kyiv: Логос, 2015. - 71 с.
Куценко О. Д. (ред.) Посткоммунистические трансформации: векторы, измерения, содержание.- Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2004. - 418 с.
(reader) Key Issues in Social and Cultural Anthropology.- : , 2009. - с.
(reader) Visual Anthropology.- : , 2010. - с.
(reader) Цінності та суспільство: тексти для семінару.- : , 2017. - с.
(reader) Contemporary Social Theory.- : , 2010. - с.
(reader) Academic Writing for Graduate Students.- : CEU, 2009. - с.

Сторінки