Бібліотека


Показано 101 - 150 з 14000
(упор.) Шліпченко С., Агеєва В. Урбанізм і Фемінізм. Урбаністичні Студії 4.- Київ: Всесвіт, 2018. - 226 с.
Скейлз Е. Фемінізм у праві: активізм, юридична практика і правова теорія.- Київ: Видавництво, 2019. - 216 с.
Свансон Р. Р. Сімейна цінність: спогади мами ґея.- Київ: Критика, 2019. - 272 с.
Сидоров М.В.-С. Математика для соціологів. Навчальний посібник.- К: Каравела, 2019. - 420 с.
Бурдьє П. Вакан Л. Рефлексивна соціологія.- Київ: Медуза, 2015. - 224 с.
Старосольський В. Принцип більшості.- Львів: Вид-во «Літопис», 2018. - 312 с.
(ред.) Батаєва К., Бурлачук В., Степаненко В. Історія української соціології : навчальний посібник.- Київ: Видавничий дім "Кондор", 2018. - 392 с.
(ред.) Саєнко Ю. Привалов Ю. Соціальні ризики. Книга 2.- Київ: ПЦ "Фоліант", 2004. - 568 с.
(ред.) Королько В.Г. Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю: методичний посібник.- Київ: Фонд "Інтелектуальна перспектива", 2003. - 2016 с.
(ред.) Локшина О. І. Молодь в Україні. Дослідження молодіжного сектора: проблеми та перспективи.- Київ: Студія "uStudio Design" , 2006. - 169 с.
Коник Д. Стратегічні комунікації: посібник для державних службовців.- Київ: Світовий банк, 2016. - 256 с.
(упор.) Агеєва В. Марценюк Т. Інша оптика: гендерні виклики сучасності.- Київ: Смолоскип, 2019. - 256 с.
(ред.) Чепурко Г. Цивілізаційний вимір сучасного українського суспільства.- Київ-Львів: Простір-М, 2018. - 182 с.
Сапелкін Ю. Корупція в Україні: сутність, умови існування, механізми протидії.- Київ-Львів: Ліга-Прес, 2016. - 188 с.
(ред.) Саєнко Ю. Соціальний капітал: теорія та практика.- Київ: Ліга-Прес, 2016. - 252 с.
Пилипенко В. Чеперко Г. Соціальний діалог і трансформаційні зміни в Україні.- Київ: Ліга-Прес, 2017. - 184 с.
Кримський С. Пилипенко В. Салюк Ю. Верифікація соціальних прогнозів.- Київ-Львів: Ліга-Прес, 2017. - 134 с.
Пилипенко В. Сапєлкіна О. Гульбаршин Ч. Модернізація: теорія, практика, цивілізаційний вимір.- Київ-Львів: Ліга-Прес, 2016. - 130 с.
Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична економія.- Київ: Ніка-Центр, 2011. - 408 с.
Токвіль А. Про демократію в Америці.- Київ: Всесвіт, 1999. - 590 с.
Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму.- Київ: Основи, 1994. - 261 с.
Мангайм К. Ідеологія та утопія.- Київ: Дух і літера, 2008. - 370 с.
Денисенко В. М. Остапець І. Ю. Привалов Ю. О. Свобода як цивілізаційний принцип. Книга 2.- Київ-Львів: Ліга-Прес, 2017. - 492 с.
Денисенко В. М. Остапець І. Ю. Привалов Ю. О. Свобода як цивілізаційний принцип. Книга 1.- Київ-Львів: Ліга-Прес, 2016. - 232 с.
(ред. Головаха Є. І., Стегній О. Г.) Сучасне та майбутнє в глобальних і локальних проекціях.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. - 187 с.
(ред. Головаха Є. І., Стегній О. Г.) Сучасне та майбутнє в глобальних і локальних проекціях.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. - 187 с.
(ред. Головаха Є. І., Стегній О. Г.) Постсоціалістичні суспільства: різноманіття соціальних змін.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2014. - 213 с.
(збірник наукових праць) Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства.- Київ: ТОВ "АРТ КНИГА", 2015. - 335 с.
(збірник наукових праць) Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства.- Київ: ТОВ "АРТ КНИГА", 2015. - 335 с.
(збірник наукових праць) Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства.- Київ: ТОВ "АРТ КНИГА", 2015. - 335 с.
Deborah L. Bandalos Measurement Theory and Applications for the Social Sciences.- NY, London: The Guilford Press, 2018. - 661 с.
Саєнко Ю. Вступ до соціального аналізу: монографія.- Львів: Ліга-Прес, 2016. - 362 с.
Симончук О. Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. - 416 с.
(звіт) Звіт національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами. Грудень 2018 р..- Київ: , 2018. - 67 с.
Мельниченко А.А. Кутуєв П.В. Хом'як А.О. (укладачі) Великі війни, великі трансформації 1918-2018: конфлікти та мир у XX та XXI сторіччях. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції з соціології.- Київ: , 2018. - 276 с.
Злобіна О. Г. (ред.) Загрози людському потенціалу України: соціальні аспекти.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. - 70 с.
Шульга М. Збій соціальної матриці: монографія.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. - 284 с.
Макиавелли Н. Государь.- СПб: Азбука, 2015. - 512 с.
Ферґюсон Н. Цивілізація: Як Захід став успішним.- Київ: Наш формат, 2017. - 488 с.
Тейлор Ч. Секулярна доба. Книга перша..- Київ: Дух і літера, 2013. - 664 с.
Арендт Х. Люди за темних часів.- Київ: Ніка-Центр, 2008. - 320 с.
Свендсен Л. Філософія свободи.- Київ: Ніка-Центр, 2016. - 336 с.
Пітер ван Іванген Нарис про свободу волі.- Київ: Дух і літера, 2016. - 344 с.
Чалдині Р. Психологія впливу.- Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2015. - 368 с.
Сапелкіна О. В. Чепурко Г. І. Емпірична соціологія: курс лекцій.- Львів: Простір-М, 2018. - 268 с.
Ґушул М. Рожнівчани сміються: бувальщини, гумористичні оповідки, анекдоти, гуморески.- Київ: Український пріоритет, 2015. - 240 с.
Королько В. Г. Некрасова О. В. Зв'язки з громадськістю: наукові основи, методика, практика (підручник).- Київ: Києво-Могилянська академія, 2009. - 831 с.
Макеєв С. О. Соціологія: навчальний посібник (3 видання).- Київ: Знання, 2005. - 455 с.
Городняненко В. Г. (ред.) Соціологія.- Київ: Академія, 2005. - 560 с.
Городняненко В. Г. (ред.) Соціологія: посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ: Академія, 1999. - 384 с.

Сторінки