Бібліотека


Показано 251 - 300 з 13969
Маріанна Колодій Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку = Gender and social impact assessment of strategies, programs and projects for regional development: практ. посібник.- Київ: К.І.С., 2012. - 9786176840145 78 с.
Капська А.Й. Соціальна педагогіка: підручник для студ. вищих навч. закладів, 5-е видання.- Київ: Центр учбової літератури, 2011. - 9789663649153 487 с.
Капська А.Й. Соціальна робота: навч. посібник (для студ.вищих навч. навч. закладів).- Київ: Слово, 2011. - 9789661940726 399 с.
Червінський І.В., Шимчак Л.В., Обушний М.І. Історія Україна. Джерельний літопис, 2 вид. випр. й допов..- Київ: КВІЦ, 2012. - 9789662003871 831 с.
Капська А.Й., Завацька Л.М., Грищенко С.В. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах: навч. посібник.- Київ: Слово, 2011. - 9789661940962 244 с.
Марушкевич А.А., інші Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця ХІХ-ХХ століття: колективна монографія.- Київ: Обрії, 2012. - 9789662278187 130 с.
Васянович Г.В. Педагогічна етика: навчальний посібник .- Київ: Академвидав, 2011. - 9786175720233 256 с.
Єльникова Г.В., інші теоретико-методичні основи підготовки керівників до оцінювання результатів діяльності загальноосвітнього навчального закладу: монографія .- Київ: Педагогічна думка, 2012. - 9789666442331 218 с.
Губерський Л.В., Приятельчук А.О. Філософія. Від витоків до сьогодення: хрестоматія: навч. посібник.- Київ: Знання, 2012. - 9789663469409 621 с.
Савчин. М.В., Василенко Л.П. Вікова психолоія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ: Академвидав, 2011. - 9786175720257 382 с.
Ануфрієва Н.М., Зеленська Т.М., Сірмакова І.О. Соціальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів.- Київ: Каравела, 2011. - 9789668019999 295 с.
Савицька О.В., Л.М. Співак Етнопсихологія: навч.посіб. для студ. вищ. навч. закладів.- Київ: Каравела, 2011. - 9789662229196 264 с.
Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів.- Київ: Центр учбової літератури, 2012. - 248 с.
Долинська Л.В. Психологія конфлікту: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.].- Київ: Каравела, 2010. - 303 с.
Іванцова Н.Б. Генеза професійної спрямованості практичного психолога: навч.-метод. посібник.- Київ: Слово, 2013. - 343 с.
Приходько Ю.О. Психологічний словник-довідник: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.].- Київ: Каравела, 2012. - 327 с.
Василенко П.М. Зайнятість та соціальний захист населення від безробіття: у питаннях та відповідях.- Київ: Алерта, 2011. - 303 с.
Васильєв В.В. Соціальна робота на підприємстві: навч. посібник.- Київ: Слово, 2011. - 423 с.
Лукашевич М.П. Соціальна робота: (теорія і практика): [підручник для студ. вищих навч. закл.].- Київ: Каравела, 2011. - 367 с.
За ред. Тофтул М.Г. Логіка: словник-довідник.- Київ: Академія, 2012. - 309 с.
Конверський А.Є. Логіка: підручник для студентів юридичних ф-тів: підручник для студ. вищих навч. закладів.- Київ: Центр учбової літератури, 2012. - 295 с.
Маруненко І.М. Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи: навч. посібник для студ. небіол. спец. вищ. навч. закладів.- Київ: Центр учбової літератури, 2013. - 182 с.
Мозгова Н.Г. Логіка: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів.- Київ: Каравела, 2011. - 248 с.
А.М. Лой та ін. Основи практичної філософії: підручник [для студентів вищих навчальних закладів].- Київ: ВПЦ "Київ. ун-т", 2011. - 511 с.
За ред. Г.І. Волинки Історія філософії в її зв'язку з освітою: [підручник для студ. вищ. навчю закл.].- Київ: Каравела, 1. - 479 с.
Руденко С.В. Сучасні методологічні концепції дослідження історії української філософії: монографія.- Київ: Київський університет, 2012. - 279 с.
редкол.: Мельник П.В. та ін. Україна у нових реаліях: політичні, економічні та правові орієнтири розвитку.- Київ: Алерта, 2011. - 485 с.
Щербина А.М. Соціокультурна регуляція у технологіях масової комунікації: монографія.- Київ: Академвидав, 2013. - 196 с.
Карпенко О.Г. Вступ до спеціальності "Соціальна робота": навчально-методичний посібник для студ. вищ. навч. закладів.- Київ: Слово, 2011. - 243 с.
Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: [учебник для вузов].- Москва, Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 378 с.
Бурлачук Л.Ф. Психотерапия: психологические модели: [учебник для вузов].- Санкт-Петербург: Питер, 2012. - 488 с.
Савчин М.В. Загальна психологія: навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів].- Київ: Академвидав, 2011. - 464 с.
Москалець В.П. Психологія особистості: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів.- Київ: Центр учбової літератури, 2013. - 262 с.
Варій М.Й. Психологія особистості: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів.- Київ: Центр навчальної літератури, 2008. - 592 с.
Власова О.І. Методика викладання психології: підручник [для студ. вищих навч. закладів].- Київ: Геопринт, 2012. - 369 с.
Санніков С.В. Популярна історія християнства. Двадцять століть у дорозі: незакінчена п'єса в 6 діях з прологом і епілогом.- Київ: Самміт-книга, 2012. - 478 с.
Власова О.І. Соціальна психологія організацій і управління: підручник для студентів гуманітар. ф-тів ун-тів.- Київ: Знання України, 2012. - 467 с.
под ред. Д.Г. Сидорука Социология жизни: духовно-научное исследование особнностей перехода человека из общества традиционного в общество любви.- Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2007. - 372 с.
Шевчук С.В. Сучасна українська мова: навчальний посібник.- Київ: Алерта, 2011. - 543 с.
А.Г. Гольцов Геополітика та політична географія: підручник для студ. вищ. навч. закладів.- Київ: Центр учбової літератури, 2012. - 415 с.
В.І. Саюк та ін. Основи наукових досліджень: навч. посібник.- Київ: Педагогічна думка, 2012. - 143 с.
Автомонов П.П. Педагогіка діалогу. Інновації зарубіжної школи: навч. посібник.- Київ: Київський університет, 2012. - 271 с.
О.І. Бондарчук та ін. Науково-методичні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної педагогічної освіти: наук.-метод. посібник.- Київ: Педагогічна думка, 2012. - 143 с.
Фрідман М. Капіталізм і свобода - Capitalism and freedom.- Київ: Дух і література , 2010. - 320 с.
Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів.- Київ: ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. - 23 с.
Ю.С. Жарких та ін. Комп'ютерні технології в освіті: навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів.- Київ: Київський університет, 2012. - 238 с.
Королько В.Г. Зв'язки з громадськістю: наукові основи, методика, практика: підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготовки "Соціологія".- Київ: Києво-Могилянська академія , 2009. - 831 с.
Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу: навч. посібник для студентів вищих навч. закл..- Київ: Ліра-К , 2012. - 355 с.
Галян І. М. Психодіагностика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ: Академвидав, 2011. - 464 с.
Галян О.І. Експериментальна психологія: навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів].- Київ: Академвидав, 2012. - 400 с.

Сторінки