Бібліотека


Показано 151 - 200 з 13979
Садовський В. Дацюк А. та ін. Як визначити пріоритети державної безпекової політики.- Київ: Європейський інформаційно-дослідницький центр, 2016. - 47 с.
Гнидюк Н. Павлюк С. Стратегічний план діяльності міністерства: як забезпечити послідовність та передбачуваність дій органів виконавчої влади (Policy Paper).- Київ: Європейський інформаційно-дослідницький центр, 2016. - 34 с.
(брошура) Мороз С. Права людини жінок, які живуть з ВІЛ в Україні: результати дослідження на базі спільноти крізь призму CEDAW.- ООН: CEDAW, 2017. - 29 с.
(звіт) Нікого не залишити осторонь: аналіз вразливості жінок та чоловіків в контексті децентралізації на територіях України, що постраждали від конфлікту..- ООН: CEDAW, 2017. - 70 с.
(брошура) Нікого не залишити осторонь: права жінок з інвалідністю. Ґендерний аудит доступності в місті Краматорськ Донецької області: стислий виклад результатів.- ООН: CEDAW, 2017. - 11 с.
Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок (брошура) Заключні зауваження до восьмої періодичної доповіді України. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.- ООН: CEDAW, 2017. - 15 с.
(брошура) Ромські жінки: вразливість до дискримінації.- : , . - 4 с.
(брошура) Чому ґендерна рівність важлива для України?.- Київ: Національний демократичний інститут, 2015. - 2 с.
Шліпченко С. Тищенко І. (не)Задоволення публічними просторами. Урбаністичні студії III.- Київ: Всесвіт, 2017. - 342 с.
Бетлій О. Диса К. Мартинюк О. (упор.) Живучи в модерному місті: Київ кінця XIX - середини XX століть.- Київ: Дух і Літера, 2016. - 328 с.
Кравчук А. Грибанов А. (укладачі) Право на пошуки щастя.- Київ: Центр "Наш світ", 2017. - 95 с.
Кравчук А. Традиційна орієнтація: міфи та факти щодо ЛГБТ.- Київ: Центр "Наш світ", 2016. - 73 с.
Денисенко Л. (упор.) ПРОти НАСильства: збірка.- Київ: BAITE, 2016. - 322 с.
Талавер С. (ред.) Урбан Феминизм №1.- : , 2015. - 50 с.
Малес. Л. Бабенко С. та ін Гендерний аудит: результати в рамках проекту "Гендерний мейнстриминг у вищих навчальних закладах України".- Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. - 4 с.
Гжибек А. Ярманова Г. (ред.) Жінки в добу змін, 1989-2009: Польша, Чеська республіка, Словаччина, Східна Німеччина та Україна.- Київ: Представництво Фонду ім. Г. Бьолля в Україні, 2012. - 128 с.
Суслова О. Рахімкулова Е. Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.- Київ: Заповіт, 2006. - 189 с.
Скорик М. Луценко Є. та ін. Альтернативна доповідь по виконанню Україною Конвенції Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (VIII періодична доповідь).- Київ: Київський інститут гендерних досліджень, 2017. - 60 с.
(брошура) Рекомендації організацій громадянського суспільства з Альтернативної доповіді по виконанню Україною Конвенції Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW).- Київ: Київський інститут гендерних досліджень, 2017. - 9 с.
Науменко С. Карасийчук Т. и др. Украинское ЛГБТ-движение, 25.- Киев: ВОО "Гей-альянс Украина", 2015. - 160 с.
Еванс К. Червона Роза: графічна біографія Рози Люксембурґ.- Київ: Rosa-Luxemburg-Stiftung в Україні, Арт-Книга, 2017. - 220 с.
Міщенко К. (ред.) Яковенко К. (упор.) Гендерні дослідження, проект "Донбаські студії".- Київ: Фонд ІЗОЛЯЦІЯ. Платформа культурних ініціатив; Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля, 2015. - 232 с.
Стрельник О. Турбота як робота: материнство у фокусі соціології.- Київ: Критика, 2017. - 288 с.
Калинець І. Гумницька Н. (ред.) Діти мігрантів про себе: сповіді, думки, судження, біль.- Львів: Артос, 2009. - 180 с.
Василик М. "Украинская Греция": причины, проблемы, перспективы (по результатам опроса трудовых мигрантов).- Киев: Агенство "Украина", 2010. - 192 с.
Василик М. Українці Арґентини: історія та сучасність.- Львів: Видавництво Українського Католицького Університету, 2009. - 312 с.
Марков І. (ред.) Українська трудова міграція в контексті змін сучасного світу.- Львів: Манускрипт, 2005. - 188 с.
Грабовський С. Україна не Африка? "Білі негри" в пошуках самих себе.- Ніжин: Видавець ПП Лисенко, 2012. - 217 с.
Малиновська О. А. Урізноманітнення складу населення України під впливом міжнародної міграції: виклики та шляхи реагування: Аналітична доповідь.- Київ: Національний інститут стратегічних досліджень , 2012. - 56 с.
Ідзьо В. Українська діаспора в Росії.- Львів: БаК, 2002. - 304 с.
Ровенчак О. А. Володько В. В. Міжнародна міґрація: теорія та практика.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. - 412 с.
Kaczmarczyk P. Tyrowicz J. Bezrobocie org.pl.- Warsawa: , 2007. - 15 с.
(no) Think Before You Pack! Реалії міграції.- : , . - 20 с.
Soleterre Путівний українського мігранта в Італії.- : , . - с.
Програма Portugal Acolhe Жити і працювати в Португалії6 довідник іммігранта.- Lisboa: IDICT, 2002. - 55 с.
Pawlak M. Bieniecki M. Laboratoria integracji.- Gliwice: ZW CHEPRESS-SITPChem, 2009. - 60 с.
Кассіна Л. Мойолі М. (ред.) Права жінок-імігранток.- Мілан: Comune di Milano, 2008. - 26 с.
Веґнер Е. Міцкєвіч П. та ін. Довідник громадян України в Польші.- Варшава: Фонд "Наш вибір", 2016. - 191 с.
Мікульська А. (ред.) Жити і працювати в Польщі - інформаційний пакет для іноземців - громадян третіх країн.- Варшава: Гельсінський фонд з прав людини, 20091. - 114 с.
Тегелер Ф. Черкез О. Процессы украинской трудовой миграции в России: социальный и гендерный аспекты.- Одесса: ТОВ "Елтон", 2011. - 152 с.
Лазбеник С. (ред.) Зарубіжні українці: довідник.- Київ: Україна, 1991. - 234 с.
Чехович С. Б. Міграційне право України.- Київ: Школа, 2003. - 362 с.
Городецький О. Довідник українського іммігранта в Італії. Частина 1..- Рим - Тернопіль: Християнське товарситво українців в Італії, 2007. - 160 с.
Чепурко Г. Ринок праці в Україні: проблеми зайнятості в період становлення ринкової економіки.- Київ: Інститут соціології НАН України, 2004. - 274 с.
Iglicka K. Migration and Labour Markets in Poland and Ukraine.- Warsaw: Institute of Public Affairs, 2003. - 123 с.
Lutz H. (ed.) Migration and Domestic Work: A European Perspective on a Global Theme.- Farnham: Ashgate, 2009. - 212 с.
Bakker I. Silvey R. (ed.) Beyond States and Markets: The Challenges of Social Reproduction.- London: Routledge, 2008. - 224 с.
Вакуленко С. М. Соціологія сім'ї: навчально-методичний посібник.- Харків: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2003. - 159 с.
Квале С. Исследовательское интервью.- Москва: Смысл, 2003. - 301 с.
Кислова О. Н. Использование SPSS в социологии.- Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2004. - 81 с.

Сторінки