Бібліотека


Показано 401 - 450 з 8297
Чепак В.В Теоретико-методологічні засади становлення і розвитку соціології освіти. Монографія.- Київ: Геопринт, 2011. - 224 с.
Петренко-Лисак А.О. Соціальний простір у міждисциплінарному вимірі: Навч. посібник.- Київ: Вадекс, 2013. - 400 с.
Ярошовець В.І. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму.- Київ: , 2008. - с.
За ред. Губерського Л.В. Фылософія: хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посібник.- Київ: Знання, 2012. - 2- ге видання 621 с.
Соболевська М.А. Порядок дискурсу порядку: неофункціоналізм та постструктуралізм у сучасній соціологічній теорії: монографія.- Київ: Логос, 2014. - 248 с.
За ред. В.І.Саюк. Е.П.Чернишової Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою (комплект дидактичних матеріалів): навчальні програми дисциплін та спецкурси.- Київ: Педагогічна думка, 2012. - 164 с.
Укладач Костенко Н.В. Інтерпретації соціологічні: Пам'яті В.Л.Оссовського. .- Київ: Інститут соціології НА України; Вища школа соціології, 2013. - 268 с.
Малес Л.В. Вивчаючи тексти культури: соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія соціології: монографія.- Київ: КІС, 2011. - 325 с.
Н. Костенко Субкультурна варіативність українського соціуму (Медіастилі в європейському масштабі).- Київ: , 2010. - 31 с.
Chris Phillipson, Graham Allan, David Morgan Social Networks and Social Exclusion: sociological and policy perspectives.- Surray, UK: Ashgate, 2003. - 268 с.
Бурейчак Т., Марценюк Т., Хуткий Д. Ґендерна (не-)рівність на ринку праці в АР Крим: індикатори, оцінки та інтерпретації.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія , 2013. - 4 53-58 с.
Інформація Інформація для авторів, рецензентів і читачів.- : Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 95 с.
Савельєв Ю. Про тенденції в соціальних дослідженнях: спостереження за діяльністю Лабораторії порівняльних соціальних досліджень НДУ-ВШЕ .- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 93-95 с.
Атаманенко І. Інформатизація європейських суспільств: соціальний виклик.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 91-92 с.
Супруненко О. Соціально-мережевий аналіз: методи й застосування (нотатки з Міжнародної літньої школи у Санкт-Петербурзі .- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - №4. 91 с.
Даниленко О.А. Життєвий світ та соціокультурні ідентичності інженерів-мігрантів із пострадянських країн в Німеччині (постановка проблеми) .- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 87-92 с.
Куценко О., Берлянд Л., Горбачик А. Агентно-культурна модель радикалізації середовищ мусульманських мігрантів.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 84-87 с.
Мазурик О. Суспільні функції та можливості соціального аудиту.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 79-84 с.
Шелухін В. Раціональність у добу пізнього Модерну: до розвитку методологічної основи розуміння онтології множинності .- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 75-79 с.
Дейнека А. Проблематика смислу та смислотворення в контексті соціологічних теорій Нікласа Лумана та Ентоні Гіденса .- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 69-75 с.
Рєзаєв А., Сендстром Г. Соціологія в Канаді як наукова та академічна дисципліна.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 63-69 с.
Стрельник Е. Коммодифікація материнства (на прикладі ринку допоміжних репродуктивних технологій).- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, . - 4 59-63 с.
Шестаковський О. Гендерна нерівність на ринку праці України: структурні передумови і тривкі стереотипи.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 49-53 с.
Таранова К. Соціокультурні мільо в класовій структурі українського суспільства.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 41-49 с.
Олейнікова О. Стратегії життєвого шляху і трудова міграція: українці в Італії та Польщі.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 34-41 с.
Демків О. Соціальний капітал та ренто орієнтовані соціальні мережі в умовах державного монополізму.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 28-34 с.
Миронович Д., Решетняк О., Сальникова С. Релігійний капітал і релігійна участь в країнах нової східної Європи.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 16-27 с.
Е. Головаха Социология между художественным вымыслом и научным знанием.- К: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія, 2013. - 4 5-9 с.
Козак Л.В. Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності педагогічної теорії.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, . - 205-209 с.
Жиленко М.В. Тенденції розвитку методології навчальної двяльності студентів класинчих університетів.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 199-205 с.
Гук О.Ф. Теоретичні умови формування естетичної культури .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 193-199 с.
Гладченко М.М. Збалансована система показників як складник процесу стратегічного менеджменту закладів країн євпропейського союзу (Австрія,Німеччина).- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 187-193 с.
Чаплінська Ю. С. Вплив життєвих цінностей особистості на формування образу батьківської сім*ї.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 179-187 с.
Фадєєва І.О. Особливості реалізації соціальної творчості в сучасних практиках протесту .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 175-179 с.
Спіцина Л.В. Соціально-психологічні ресурси організаційної культури внз в забезпеченні якості іищої освіти .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 167-175 с.
Радчук В.М. Теоретичний аналіз наукових підходів до розуміння та тлумачення психологічної готовності до шлюбно-сімейних стосунків.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 160-167 с.
Періус Н.В. Розвиток окмпонентів соціально-психологічної компетентності в студентів педагогічного коледжу.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, . - 18 153-160 с.
Кириленко Т.С. Самоаналіз емоційних переживань як вияв емоційності особистості.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 146-153 с.
Жорнова О.І. Звичаєвість соціального життя як науковий конструкт соціальної психології (на прикладі дискурсу культуротворчості) .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 138-146 с.
Жорнова О.І. Звичаєвість соціального життя як науковий конструкт соціальної психології (на прикладі дискурсу культуротворчості) .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 138-146 с.
Емішянц О.Б. Психологічні особливості самоактуалізації особистості взалежності від типу сім*ї : повної/неповної .- : , 2013. - 18 131-138 с.
Денисенко В.А. Базові підходи у ігровому моделюванні процесу взіємодії при управлінні спільним ресурсом .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 126-131 с.
Виноградов О.Г. Номенклатура сигнатур емоційного реагування на ситуації публічного виступу .- : , 2013. - 18 119-126 с.
Бурдукало М.М. Автономізвція особистості як новоутворення юнацького віку.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 112-119 с.
Сидоров М.В.-С., Соколовська Є.В. Використання індексів з композитними для визначення соціального статусу громадян України.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 103-112 с.
Ковтуненко Е.С. Теоретико-методологічні та концептуальні засади соціологічного дослідження соціальних змін.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 95-103 с.
Артеменко С.Б. Аксіологічні характеристики процесу культурної репродукції в концепції комунікативної раціонільності Ю.Габермаса.- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 90-95 с.
Рощин Д. Г. "Смисложиттєва диспозиція особистості" розуміння смислу життя на підставі поструктуралістської соціології .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 83-90 с.
Хомерікі О.А. Світовий освітній простір : соціологічний аналіз структурної архітектоніки .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 78-83 с.
Кузьменко Т.М. Сутнісні характеристики та класифікація соціальних груп:референтна група:види та функції .- : Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 2013. - 18 64-78 с.

Сторінки